Stichting Vrienden van Hospice de Reggestroom

Steun ons

NL44 RABO 0150 4540 23

Steun ons werk

Steun ons

NL44 RABO 0150 4540 23

Stichting Vrienden Hospice de Reggestroom

 

Een hospice voor Enter, Holten, Rijssen en Wierden voorziet in een grote behoefte. Palliatieve zorg hoort voor iedereen beschikbaar te zijn, juist in de meest kwetsbare eindperiode van een mensenleven. Het verblijf in het hospice moet voor iedereen die daar gebruik van wil maken mogelijk zijn.

Stichting Vrienden van Hospice De Reggestroom is opgericht met als doel het bijeenbrengen van geld voor de eventuele exploitatietekorten van het hospice.

Wij willen geld bijeenbrengen door het werven van donateurs en via allerlei andere acties.

Wilt u meer informatie over het Hospice? Klik dan op onderstaande button.


Lees verder

Zorg voor de naaste tot het laatste

 

Steun Stichting Vrienden van Hospice De Reggestroom door donateur van onze stichting te worden. U kunt al donateur worden voor €10,00 per jaar. Via het formulier machtigt u ons jaarlijks(of maandelijks) het toegezegde bedrag van uw rekening af te schrijven. 
Onze stichting heeft Anbi-status.

Klik hier voor het machtigingsformulier

Ook kunt u ons steunen door rechtstreeks een donatie te doen. Daarvoor kunt u gebruik maken van de onderstaande "Doneer nu" knop.  

 

Doneer nu!

en steun ons werk