ANBI

Naam:

Stichting Vrienden van Hospice de Reggestroom

RSIN: 8209.36.753

 

Contactgegevens:

Stichting Vrienden van Hospice de Reggestroom

P.a. Pelmolenpad 15, 7461 PT, Rijssen

Bankrekeningnummer: NL44RABO 0150454023

Email: Vriendenhospicereggestroom@gmail.com

Site: www.vriendehospice.nl

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Dhr. W. Groenewegen

Penningmeester: Dhr. J. Hanenburg

Secretaris: Mevr. H. Pouw-Voortman

 

Beleidsplan:

De stichting steunt Hospice de Reggestroom om tekorten in de exploitatie aan te vullen. Hiertoe werft de stichting donateurs en organiseert acties om haar doel te bereiken.

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden zijn onbezoldigd, behoudens door hen gemaakte kosten.

 

Doelstelling:

De stichting heeft als doel ondersteuning van Hospice de Reggestroom, waar palliatieve zorg wordt verleend op grond van naastenliefde aan terminale patiënten ongeacht hun levensbeschouwing.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Werven van donateurs, fondswerving via acties en statiegeldacties

 

Financiële verantwoording:

In 2017 waren de inkomsten: donateursbijdragen: €35.726 en €4509 uit andere inkomsten

De uitgaven bestonden uit: kosten voor de vrijwilligers €4600 en €1068 overige kosten

Doneer nu!

en steun ons werk